Юліан Бачинський

 

 

Бачинський Ю. О. Україна IRREDENTA : з додатком: листування Ю. Бачинського з М. Драгомановим з приводу «України irredent-и» / Ю. О. Бачинський. — К. : Основні цінності, 2003. — 328 с.

      Праця визначного українського громадсько-політичного і державного діяча, науковця, публіциста Юліана Бачинського(1870-1940) «Україна IRREDENTA» стала етапним явищем у розвитку ідеї державної самостійності в українській політичній та правової думці. Вона мала неабиякий вплив на світогляд тодішнього молодого покоління, формування політично свідомого українства.

 

Бегей І. І. Юліан Бачинський:соціал-демократ і державник / І. І. Бегей. — К. : Вид-во»Основні цінності», 2001. — 256с.

      На основі першоджерел висвітлюється життєвий шлях, політична, партійна, наукова та державна діяльність непересічної постаті в історії української політико-правової думки і науки Ю. О. Бачинського.  Послідовно розглядається генеза його поглядів на суспільство та державу, право та владу, місце і роль партій, соціальні, національні й міжнаціональні питання, обґрунтування ним необхідності та неминучості відродження соборної Української держави.
      Книжка містить окремі маловідомі й зовсім невідомі сучасному читачеві твори Бачинського. 

      Для науковців, викладачів, студентів, партійців, усіх, хто вивчає політологію і право, цікавиться політикою.

 

Бачинський Юліан Олександрович (28. 03. 1870 – 06. 06. 1940) // Енциклопедія історії України : у 10 т. Т. 1 : А – В / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2003. – С. 209.

      В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події в Україні, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, Тим чи іншим чином пов’язаних з Україною та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого колективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії.

 

Іван Франко. Україна irredenta // Україна: антологія пам’яток державотворення, Х – ХХ ст. : у 10 т. Т. 7. Відродження української державності / упор. Д. Павличко. — К. : Основи, 2008. — 704 с.

      Сьомий том видання містить документи, що висвітлюють один із найважливіших періодів становлення Української держави. Короткий історичний проміжок вмістив: відновлення української державності з 1893 по 1917 рік, війну 1914—1917 років, Української Центральної Ради, Гетьманат, Директорію та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Цей найдраматичніший період української історії вдало проілюстрували відомі письменники та поети, лейтмотивом їх творів стала людська доля періоду різких історичних змін

 

Кармазіна М. С. Західна Україна на шляхах політичної ідентифікації / М. С. Кармазіна // Політична історія України. ХХ століття : у 6 т. / редкол. : І. Ф. Курас (голова) та ін. – Т. 1 : На зламі століть (кінець ХІХ ст. – 1917 р.). – К. : Генеза, 2002. – С. 234-246.

      Перший том охоплює події кінця ХІХ століття і до 1917 року. Автори книги докладно аналізують основні фактори і сутність політичних процесів в Україні, ідейно-теоретичні надбання української політичної думки та роль «українського питання» у Російській імперії. У томі висвітлено політичні процеси на західноукраїнських землях, тенденції та особливості розвитку України під час революції 1905 — 1907 років і в умовах Першої світової війни. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.