Життя у сяйві пекторалі

 

 

Мозолевський, Б. М. Скіфський степ / Б. М. Мозолевський. — Київ : Наукова думка, 1983. — 199 с. : іл.

Автор цієї книги — археолог і поет Б. М. Мозолевський, ім’я якого стало відомим у зв’язку з дослідженням скіфського царського кургану Товста Могила на Дніпропетровщині та знахідкою в ньому знаменитої золотої пекторалі. У властивій йому поетичній манері дослідник розповідає не тільки про скіфське суспільство і видатні пам’ятки Скіфії, але й про напрочуд цікаву історію їх вивчення. Поміщені в книзі ліричні заставки дозволяють глибше зрозуміти і скіфську старовину, і сучасний розмах людського прогресу. Для широкого кола любителів історії нашої Батьківщини.

 

 

Мозолевський Б.М. Товста могила – видатна пам’ятка Скіфії/Б.М.Мозолевський// Археологія. Вип.5. / відпов. ред. В.Д. Баран. — К. : Наукова думка, 1972. — 112с. – с.72-82.

 

 

Мозолевский Б.Н. Скифский курган у села Ерковцы на Киевщине / Б.Н. Мозолевский  // Скифский мир. – К. : Наук. думка, 1975. – С. 211-218.

 

 

Мозолевский Б.Н. Работы Орджоникидзевской экспедиции / Б.Н. Мозолевский, С.В. Полин, В.А. Рябова, Н.П. Шевченко // Археологические открытия 1975г. – М. : Наука, 1976. – С. 366-367.

 

 

Тереножкин А.И. Скифский курганный могильник  Гаймановое поле (раскопки 1968г.) / А.И. Тереножкин, В.А. Ильинская, Б.Н. Мозолевский // Скифы и сарматы. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 152-199.

 

 

Мозолевский Б.Н. Скифский курган Желтокаменка / Б.Н. Мозолевский // Древности Степной Скифии. – К. : Наук. думка, 1982. – С. 179-222.

 

 

Мозолевский Б.Н. Исследования Чертомлыка / Б.Н. Мозолевский, Р.А. Ролле // Археологические открытия 1981г. – М. : Наука, 1983. – С. – 293.

 

 

Мозолевський Б.М. Скифские погребения у с. Нагорное близ г. Орджоникидзе на Днепропетровщине //Скифские древности : Отв. ред.Тереножкин А.И. — К. : Наукова думка, 1973. — 278с. – С. 187-234.

 

 

Тереножкин, А. И. Мелитопольский курган / А. И. Тереножкин, Б. Н. Мозолевский. — К. : Наукова думка, 1988. — 264 с.

 

 

Мозолевський Борис Миколайович // Письменники Радянської України (1917-1987) : бібл. довідник / авт.-упоряд.: В.К. Коваль, В.П. Павловська. — К. : Рад. письменник, 1988. — 719 с.

 

 

Шкварець, В. Мозолевський Борис Миколайович (1936 — 1993) / В. Шкварець // Історія України. — 2010. — № 6-7(лютий). — С. 36-39.

 

 

Полин С.В., Скорий С.А. До 70 річчя Б.М.Мозолевського: штрихи до портрета // Археологія. —2006. — № 1. — С.78-79.

 

 

До 75-річчя Бориса Мозолевського // Археологія. — 2011. — № 2. — С.141-142.

 

 

Фіалко О.Є. Мозолевський Борис Миколайович (4.02.1936-13.09.1993) – археолог-скіфознавець, поет / О.Є. Фіалко // Енциклопедія історії України. – К., 2010. – Т.7. Мл-О. – С. 23.