Життєпис

 

 

 

Безхутрий Ю. М. Хвильовий:проблеми інтерпретації / Ю. М. Безхутрий. Х. : Фоліо, 2003. 495с.

 

 

Бернадська Н. І. Микола Хвильовий : віхи життя і творчості. Українська література ХХ століття : навчальний посібник для старшокласників та вступників до ВНЗ / Н. І. Бернадська. Київ, 2006. С. 47-56.

 

 

Дзюба І. М. Микола Хвильовий: «азіатський ренесанс» і «психологічна Європа» : лекція прочитана в Нац. ун-ті «Києво-Могилян. акад.» 1 вересня 2005 р. / І. М. Дзюба. Київ : ВД «Києво-Могилян. акад.», 2005. 48 с.

 

 

Жулинський М. Г. Микола Хвильовий / М. Г. Жулинський. Київ : Знання, 1991. 32 с. — (Серія 6. Світ культури ; № 7)

 

 

Лозицький В. С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового : іст.-біогр.-публіцист. Нарис. Київ : Генеза, 2009. 120 с.

 

 

Безхутрий Ю. Микола Хвильовий і естетичні пошуки в українській літературі першої третини XX століття. Схід — Захід : іст.-культуролог. зб. / Схід. ін-т українознавства ім. Ковальських [та ін.] ; під ред. В. В. Кравченка [та ін.]. Харків-Київ, 2004. Вип. 6. С. 79-89.