Життєпис

 

Бабишкін О. К. Ольга Кобилянська : нарис про життя і творчість / О. К. Бабишкін. Львів : Кн.-журн. вид-во, 1963. 191с. : 1л., портр.

   Це нарис про життя і творчість видатної української письменниці. Автор використав багато неопублікованих документів та матеріалів, дав аналіз творів О. Кобилянської на фоні української та світової літератури.

 

Вознюк В. О. Буковинські адреси Ольги Кобилянської : біографічно-краєзнавча монографія / В. О. Вознюк. Чернівці : Книги — XXI, 2006. 276 с.

   Ользі Кобилянській у своєму житті довелося мешкати в різних оселях і в Чернівцях, і поза межами міста. Про те, в яких обставинах осмислювалися і народжувалися її твори, з ким зустрічалася і спілкувалася в домашніх умовах видатна буковинка та багато іншого – цікавого і пізнавального довідаєтесь із цієї змістовної, різнопланової книги.

 

Врублевська В. В. Шарітка з Рунгу : біограф. роман про О. Кобилянську / В. В. Врублевська. Київ : «АКАДЕМІЯ», 2007.  512 с. 

   Письменники не живуть на самоті. Ольга Кобилянська, як і герої її творів, любила свої мрії, любила рідних, друзів. Любила… Переборювала обставини, нерідко — і себе. Все вона прощала, все терпіла. Її унікальне життя є фактологічною основою роману, в якому документ поєднується з авторським баченням героїні, її життєвої і літературної долі, часу, в якому вона жила, людей, з якими зналася. Уважний читач відшукає в ньому і свою правду, яку не зміг розповісти документ.

 

Гузар З. П. Ольга Кобилянська: семінарій : Навч. посібник для студ. пед. ін-тів спец. №02 «Українська мова і література» / З. П. Гузар. Київ : Вища школа, 1990. 166 с.

   Семінарій містить огляд критичних матеріалів про творчість письменниці, опис життєвого та літературного шляху в основних датах, бібліографічний покажчик творів Кобилянської та літератури про неї.

 

Луців Л. Ольга Кобилянська : в 100-річчя її народин / Л. Луців. Нью-Йорк : Свобода, 1965. 68 с.

   Автор книжки — Луців Лука Юрієвич (1895-1984) — доктор філософії, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, український журналіст, літературознавець, літературний критик.

Автор книжки дає мало чисто біографічних фактів з життя письменниці, але аналізує її творчість від написання перших оповідань німецькою мовою (бо письменниця народилась в сім’ї , де мати була німкенею, а батько українцем) до глибоко соціально-психологічних повістей «Людина, «Царівна», «Земля», «В неділю рано зілля копала», «Апостол черні».

 

Мулик-Луцик Ю. Духовний портрет Ольги Кобилянської : психологічна студія / Ю. Мулик-Луцик. Вінніпег : Орг. Українок Канади, 1952. 100 с.

   В книзі автор розповідає про українську письменницю Ольгу Кобилянську, знайомить з її творчістю та духовним портретом

 

Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. Київ : Либідь, 2004. 326с. 

   У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Серед когорти славетних українських жінок – письменниця модерного напряму в літературі Ольга Кобилянська. Вона належить до непересічних талантів в українській та світовій літературі, а її праця на ниві громадського життя, організації жіночого руху заслуговує на якнайглибшу шану.