Життєвий та творчий шлях С. Русової

Софія Федорівна Русова (18.02.1856 — 05.02.1940) — визначний діяч у галузі національного дошкільного виховання України. Її батько — Федір Ліндфорс — був ад’ютантом у губернатора Омська. Одружившись, придбав на Чернігівщині садибу. Софія була п’ятою дитиною. Її дитячі рокі пройшли серед чудової природи, в оточенні людей, які дотримувались українських народних звичаїв. Все це благотворно впливало на Софію на формування її світогляду та ставлення до українського народу. Усе своє свідоме життя Софія Русова присвятила справі національного відродження.

430612_89834465 Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : підруч. для студентів ВПНЗ / Л. В. Артемова. — Київ : Либідь, 2006. — 422 с.

 У підручнику викладено сучасне бачення шляхів становлення та розвитку виховання та освіти на терені України від найдавніших часів. Еволюцію відчизняної педагогіки, яка має самобутній характер і водночас виступає органічним компонентом загальнолюдської педагогічної культури, подано в контексті історичних етапів розвитку української державності.

 29gr  22 видатних українських педагоги: персоналії в історії нац. педагогіки : підруч. для студентів вузів. / під ред. А. М. Бойка. — Київ : ВД Професіонал, 2004. — 576 с.

 У підручнику вперше зроблена спроба розкриття змісту курсу педагогіки в закладах вищої педагогічної освіти на підгрунті відчизняного історико-педагогічного досвіду, представленого в творчій спадщині 22 видатних українських педагогів.

 

 скачанные файлы  Джус, О. В. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції / О. В. Джус. — Івано-Франківськ, 2002. — 260 с.

 У монографії розкрито основні напрями багатогранної діяльності та зміст науково-теоретичної спадщини періоду еміграції С. Ф. Русової — педагога європейського рівня, визначного культурно-просвітницького і громадського діяча, літературного критика, мемуариста.

 sokhranitbook  Коваленко, О. Б. Гніздо вільнодумства і гуманність: садиба Ліндфорсів-Русових в Олешні та її мешканці / О. Б. Коваленко, О. Я. Рахно. — Чернігів : Вид. Лозовий В. М., 2012. — 30 с.

 У книзі ідеться про історію садиби Ліндфорсів-Русових у с. Олешня, що на Чернігівщині, висвітлено життєвий шлях відомих представників цієї родини, оприлюднено унікальні світлини с фамільних архівів, а також фотографії пам’яток, що збереглися у с. Олешня.

 9m  Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX — XX ст.) : хрестоматія / упоряд. Л. Д. Березівська [та ін.]. — Київ : Науковий світ, 2003. — 418 с.

 В хрестоматії представлені маловідомі або зовсім невідомі тексти педагогів та освітніх діячів, які жили і творили в Україні з другої половини XIX і до кінця XX століття.

 6roralqy4y5762uqwclflqjn7q5xh6e24kp6jduxzxrvgb57if2a  Мосіяшенко, В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. для ВПНЗ. / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. — Суми : Унів. кн., 2005. — 266 с.

 Головна мета посібника — показати студентам динаміку педагогічної думки відповідно до історичних періодів, пердбачених структурою та тематикою програми з історії педагогіки.

 102  Русова, С. Вибрані педагогічні твори : у 2-х кн. Кн. 1 / С. Русова ; за ред. Є. І. Коваленко ; упоряд., передм., прим. Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. — Київ : Либідь, 1997. — 272 с.

Русова, С. Вибрані педагогічні твори : у 2-х кн. Кн. 2 / С. Русова ; за ред. Є. І. Коваленко ; упоряд., передм., прим. Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. — Київ : Либідь, 1997. — 320 с.

 Вибрані педагогічні твори Софії Русової публікуються вперше. Мета видання педагогічних праць — популяризація її науково-педагогічної спадщини та сприяння творчому використанню в практиці сучасної системи освіти України.

 sofrus  Русова, С. Мемуари. Щоденник / С. Русова ; упоряд. В. Сергійчук, ред. М. Іщенко. — Київ : Поліграфкнига, 2004. — 544 с.

 У пропонованій книзі друкуються спомини і щоденник видатного українського громадського діяча Софії Русової, яка внесла неоціненний вклад у розвиток національної освіти нашого народу.

387465001  Сисоєва, С. О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : рек. МНО України як навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. — Київ : ЦУЛ, 2003. — 308 с.

 У навчальному посібнику розглянуто культурно-історичні та національні витоки розвитку педагогічної думки.

ScanImage197 Софія Русова — «хрещена мати» української національної школи : до 160-річчя від дня народження : бібліогр. покажч. / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, наук.-бібліогр. від. ; [уклад. В. Б. Калита ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. — Чернігів, 2016. — 52 с.

 Біобліографічний покажчик присвячений життю, діяльності і педагогічній спадщині Софії Федорівни Русової. Видання покажчика приурочено до 160-річчя від дня народження.

ScanImage198 Педогогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження С. Ф. Русової. — Чернігів : Десна Поліграф, 2016. — 252 с.

 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 160-річчя від дня народження С. Ф. Русової присвячено розвиткові ідей педагога у контексті сучасності, проблемам наступності і перспективності у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної та початкової ланок освіти.

ScanImage199 Русова, С. Оповідання для дітей / С. Русова. — Київ, 2006. — 72 с.