День філолога

День філолога святкується в Україні 25 травня.

Філологія одна з найцікавіших наук, що вивчає нашу багату культурну спадщину, виражену як у літературній творчості, так і в мовній культурі.

Лінгвісти й літературознавці, вчителі та викладачі в галузі літератури і мови, бібліотекарі та перекладачі й усі, хто пов’язав свою освіту і професійну діяльність з філологією, стоять на варті наших культурних і духовних цінностей.

Філологічна освіта надає можливість володіти  словом в усному та писемному спілкуванні, тонко, доречно й коректно використовувати всі його можливості.

Філологічний факультет НУЧК імені Т.Г.Шевченка — це осередок творчої молоді, яка прагне змінити себе та світ, здатна словом досягати висот і перемог. У складі факультету функціонує 5 кафедр: педагогіки та методики викладання іноземних мов, германської філології, української мови та літератури, філософії та культурології, іноземних мов. Професорсько-викладацький склад факультету готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Філологічний факультет завжди розвиває у студентів не лише академічні, але й творчі здібності, розкриває їх таланти, розширює кругозір, пропонуючи  численні можливості для самореалізації та активного і насиченого життя.

Ні для кого не є секретом, що на філологічному  факультеті нашого університету навчаються винятково творчі та натхненні особистості. Напевно, немає  такого дійства, у якому б не взяли участь студенти словесники: конструювання відео постанови, розробка сценарію, написання вірша – усе це під силу філологам.

Двері факультету завжди відкриті для всіх, хто плекає слово, любить читання, цінує літературу.

Нехай навчання та праця в царині рідного слова відкривають для нашої України нові горизонти, служать зразковим прикладом глибоких пізнань для нинішніх і майбутніх поколінь, збагачують нашу духовність і надають особливої яскравості нашій національній ідентичності!

Бажаємо всім успіхів, реалізації всього задуманого, наснаги, багатого врожаю на професійній філологічній ниві!