До уваги науковців

Науковою бібліотекою Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка опрацьовано електронні видання, які є результатами НДР «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України», виконуваної в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського. Ця продукція використовується користувачами для навчального процесу та задоволення їх інформаційних потреб. Це такі видання:

 1. Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України : колективна монографія / [авт. кол.: Л. О. Біла, Л. М. Бондар, О. Б. Бондарчук та ін. ; наук. ред.: Л. М. Заліток, І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О.Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2016. – 176 с.
 2. Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс]. Вип. 5. Організація і методика створення корпоративних інформаційних ресурсів для освітянської галузі України / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О.Сухомлинського ; [наук. ред. Т. В. Добко, І. Г. Лобановська ; редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), Т. В. Філімонова, Л. І. Страйгородська, Л. І. Самчук]. – Електрон. текстові дані. – Київ, 2016. – 176 с. : табл., рис. – Бібліогр. у кінці ст. – Засновано у 2008 р.
 3. Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Вип. 4. 2014–2016 рр. : [практ. посіб.] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, А. І. Рубан ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – Київ : [б. в.], 2016. – ­­684 c.
 4. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України[Електронний ресурс] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Біла Л. О., Хемчян І. І. ; наук. ред. Заліток Л. М.]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Київ : [б. в.], 2016. – 103 с. 
 5. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики: огляд. видання / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – Київ : [б. в.], 2016. – 108 с.
 6. Підручники і навчальні посібники з природничо-математичних предметів для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., Домбровська Л. В. та ін. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2016. – 405 с.
 7. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (2007–2014) : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Страйгородська Л. І., Тарнавська С. В. та ін. ; наук. консультант Гавриш Н. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 403 с.
 8. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства[Електронний ресурс]: наук.-допом. бібліогр. покажч. для б‑к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р. а. Вип. 3 / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант П. І. Рогова ; наук. ред. Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. І. І. Хемчян] // Шкіл. бібл.-інформ. центр : ШБІЦ – пов. вид. : електрон. дод. до журн. – Електрон. дані. – 2015. – № 6. – 1 електрон. опт. диск (CD‑ROM). 
 9. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2012–2013 рр. [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 3 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Філімонова Т. В., Хопта С. М., Бондар Л. М., Стельмах Н. А., Будніченко Г. В., Деревянко Т. М., Мушка І. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2015. – 341 с.
 10. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2007–2011 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2. Ч. 2 / НАПН України, ДНПБ України Вип. В. О. Сухомлинського, Ін‑т вищої освіти ; [упоряд.: Лисиця Н. В., Чорнойван Г. П., Стельмах Н. А., Айвазова Л. М., Бублик Н. М. ; наук. консультант Корольов Б. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ, 2014. 
 11. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2015 рік / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Ніколюк Л. І. ; наук. ред. П. І. Рогова ; відп. за вип. Н. В. Лисиця ; літ. ред. Ю. В. Петік] // Шкіл. б-ка плюс. – 2014. – Верес. (№ 17/18). – С. 1–63.
 12. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2016 рік [Електронний ресурс] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ]. – Київ, 2015. – 214 с.
 13. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В., Орищенко І. О., Страйгородська Л. І., Стельмах Н. А., Деревянко Т. М., Мушка І. В. ; наук. консультант Антонова О. Є. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2015. – 377 с.