Грошова реформа 1996 року

2 вересня 2021 року минає 25 років з часу проведення грошової реформи і введення в обіг національної валюти з історичною назвою «гривня» та її сотої частини – «копійки».

Проголошення державної незалежності України (серпень 1991 р.) обумовило необхідність створення власної національної валюти й власної грошової системи, як важливих умов політичної та економічної незалежності. Ще 1992 року за кордоном було замовлено нові банкноти та розпочато роботу щодо створення власного монетного двору країни.

Власну національну валюту Україна отримала через 5 років після здобуття незалежності.

До цього в країні користувалися тимчасовою валютою. Спочатку до радянських карбованців були додані так звані одноразові купони, без яких було неможливо придбати більшість товарів, пізніше – введені в обіг купоно-карбованці. Недовіра до тимчасової валюти була такою великою, що підприємці і прості громадяни воліли взагалі не заощаджувати і вкладали гроші практично в будь-який товар.

На початку1996 року в економіці України відбулися позитивні зрушення та значно уповільнилася інфляція. 25 серпня 1996 року Президент України Леонід Кучма підписав Указ «Про грошову реформу в Україні». 2 вересня 1996 року Національний банк України (НБУ) випустив у обіг банкноти номіналом 1; 2; 5; 10; 20; 50 та 100 гривен та розмінну монету номіналом 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копійок.

Українська грошова реформа 1996 року увійшла в історію, як одна з найбільш ліберальних, відкритих і ефективних реформ, яка стабілізувала фінансову систему та економіку країни на багато років уперед. Багато експертів вважають українську грошову реформу 1996 року однією з найвдаліших грошових реформ у світі.

Назва нової валюти вибрана не випадково. Україна має не лише давні й сталі традиції грошового обігу, а й не один раз за багатовікову історію виготовляла свої гроші. За часів Київської Русі наші пращури створили першу власну грошову систему, в якій основною одиницею, що виконувала функції обмінної валюти, була гривня, відлита зі срібла або золота. Вдруге нові паперові гроші-гривні  були випущені в обіг 17 жовтня 1918 року.

Гривня — не новий термін, він сягає сотень років. Так звана «гривна» була ваговою одиницею Київської Русі і походить від слова «гривна» – стародавньої нашийної прикраси. У ті часи існувало декілька видів гривен: «львівська», «харківська», «луцька». З XI ст. у Київській Русі в обігу були так звані «київські» гривни, крім того, існували й «новгородські».

Найбільш загадковим типом давньоруських монетних гривен є «чернігівський» тип срібних зливків. Вони зазвичай мали неправильну форму, а їхня вага була більша, ніж «київських», але менша, ніж «новгородських». Знаходили їх на великій території від о. Готланд до басейну Волги та Ками. Свого часу Д.Я. Самоквасов назвав такі гривни «чернігівськими». Сучасні дослідники пропонують називати їх «чернігово-сіверськими».

Для України національна грошова одиниця — віками омріяна, багатьма поколіннями виплекана ідея, що уособлює жадану незалежність, самоутвердження нації. Надто довгим, тернистим і складним виявився шлях України до суверенної гривні. Шлях припорошений пилом століть… 

                             

 

 

 

Ковпак Л. В. Грошова реформа 1996 //Енциклопедія історії України / редкол.: В. А. Смолій та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2004. — Т. 2 : Г — Д. — 518 с. : іл. – C. 222.

 

 

Шаров О. М.  Грошова реформа // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001-2020. С. 222.

 

Шуст Р. Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні : навчальний посібник / Р. Шуст. — 2-е вид., стереотип. — К. : Знання, 2009. – 376 с.

У посібнику розглядаються питання виникнення і розвитку товарно-грошових відносин, карбування, обігу та лічби монет на українських землях від найдавніших часів до наших днів. Окремий розділ присвячено формуванню грошово-монетної системи незалежної України. Особливу увагу приділено висвітленню ролі й місця нумізматики як науки серед інших спеціальних історичних дисциплін. Книга ілюстрована зразками монет і грошових знаків різних періодів та епох. У кінці посібника вміщено словник, у якому подано тлумачення найважливіших нумізматичних термінів та понять.

 

Мартос Б. Гроші української держави / Б. Мартос, Я. Зозуля. — Мюнхен : Укр. техн.-господ. ін-т, 1972. — 102 с.

Автори проводять екскурс в історію виникнення грошових відносин в світі, виникнення грошей на території стародавньої України і становлення українських грошей після видання Третього Універсалу, коли Українська Центральна Рада постала перед необхідністю виготовити власні гроші.