Краєзнавчі мініатюри

     Олександр Леопольдович Коцейовський (1887–1919) – історик стародавнього світу, єгиптолог, автор першого і поки що єдиного наукового перекладу російською мовою “Текстів Пірамід”.
     Народився на Чернігівщині в сім’ї присяжного повіреного. У 1906–1910 роках навчався на історичному відділенні історико-філологічного факультету С.-Петербурзького університету. Єгиптологію вивчав під керівництвом найавторитетнішого єгиптолога у Російській імперії проф. Б. Тураєва. Після закінчення університету був залишений на кафедрі східних мов для підготовки до магістерської дисертації.
     У 1913 році стажувався у Німеччині, де працював над магістерською дисертацією у відомого єгиптолога проф. А. Ермана. У Берліні Коцейовський вивчав папірус № 3008 з колекції Королівського музею старожитностей. Великий фрагмент цієї праці було надруковано в “Записках классического отделения Русского археологического общества”. Пізніше у журналі “Христианский Восток” побачила світ ґрунтовна бібліографія творів з історії та мови коптів.
     Після повернення з-за кордону в 1914 р. склав магістерські екзамени в Петроградському університеті. За рекомендацією Б. Тураєва, у 1915 році О. Л. Коцейовський стає приват-доцентом кафедри загальної історії Імператорського Новоросійського університету (нині Одеський національній університет імені І. І. Мечнікова).
     У 1915–1919 рр. читав курси з єгиптології, історії Давнього Сходу, історії мистецтва Давнього Сходу, спецкурси “Магомет” та “Єгипетська релігія”.
     О. Коцейовський провадив інтенсивну науково-дослідницьку роботу, регулярно друкувався у журналах “Христианский Восток”, “Записки классического отделения Русского археологического общества”, “Гермес”, “Записки Палестинского общества”, “Известия Одесского библиографического общества”.
     Виступав він і з публічними лекціями: “Життя і діяльність Масперо”, “Падіння єгипетської цивілізації”, “Становище жінки у Стародавньому Єгипті”, “Єврейське питання в римські часи”.
     Саме в Одесі у 1917 році О. Л. Коцейовський видає свою головну працю – перший том перекладу «Текстів Пірамід». Це ритуальні написи, висічені на стінах коридорів та похоронних камер єгипетських пірамід, найдавніші зразки єгипетської релігійної і заупокійної літератури, що дійшли до нас.
     Перше в Україні дослідження, в якому було дешифровано і перекладено 300 написів на давньоєгипетських спорудах. У книзі вміщено ґрунтовний вступ, де викладено історико-культурне значення цих текстів, вказано мету, час і місце їх створення, тощо. Це дало змогу глибше вивчити суспільно-економічне й культурне життя Єгипту 3 тис. р. до н. е. Вчений планував присвятити «Текстам Пірамід» шість томів.
     У жовтні 1919 р. О. Коцейовський поїхав у Харків на захист дисертації. Захист
пройшов успішно, але на зворотному шляху молодий магістр тяжко захворів і 16 грудня помер на станції Знам’янка.
     Інформації про розробки другого тому «Текстів Пірамід» не збереглося. Сама ж особистість О. А. Коцейовського мало відома за межами єгиптології, а його розробки давньоєгипетської сакральної літератури – це величезний внесок не лише до єгиптології, але й до релігієзнавчих, культурологічних, філологічних, літературознавчих дисциплін.
     У фондах Наукової бібліотеки є книга «Древний мир : Изборник источников по культурной истории Востока, Греции и Рима. Ч. 1. Восток / под ред. Б.А.Тураева, И.Н.Бороздина.  Москва, 1915», в якій міститься стаття «Славословие Озириса» авторства нашого знаного земляка — Олександра Леопольдовича Коцейовського.

                                      

 

 

 

 

Славословие Озириса. Древний мир : сб. источников по культурной истории Востока, Греции и Рима. Ч. 1. Восток / под ред. Б. А. Тураева, И. Н. Бороздина. Москва, 1915. 72 с. : ил.