«Літописець української історії. Михайло Грушевський»

Наукова спадщина Грушевського М. С. вражає своїми масштабами: вона налічує 2000 праць, серед яких — 180 монографії. Надзвичайна працездатність і наукове завзяття, енциклопедичні знання з різних галузей суспільних наук дали йому змогу зробити вагомий внесок і в історичну науку, і в літературознавство, і в фольклористику, і в соціологію, і в педагогіку. Та насамперед він увійшов у вітчизняну історію як її великий літописець, автор фундаментальної „Історії України-Руси”, справедливо названої метрикою нашого народу. Очоливши Центральну Раду, він був глибоко переконаний, що нова українська державність має базуватися на принципах демократії і закону. Своєю працею М. Грушевський закладав міцні підвалини української державності.

Наукові праці Михайла Грушевського з фонду бібліотеки