Збирач казок

235 років від дня народження Вільгельма Карла Грімма (1786-1859), німецького філолога, одного з двох славнозвісних братів-казкарів. Разом із братом Якобом вони стали засновниками германістики — науки про німецьку мову і літературу.

Із казок починається наше дитинство, наше життя та світосприйняття. Не одне покоління читачів насолоджується повчальними та жартівливими казками братів Грімм.

Спочатку біографія братів Грімм не обіцяла бути особливо цікавою. Брати закінчи ліцей і, як то і належить синам адвоката, вступили до університету міста Марбурга. Але юриспруденція не захоплювала братів. В університеті вони зійшлися з викладачем Фрідріхом Карлом фон Савіньї, який пробудив у молодих людей інтерес до філології та історії.

У двадцятирічному віці почали лінгвістичні та філологічні дослідження. Подорожуючи німецькими землями, зустрічаючись з різними людьми, брати слухали й записували народні пісні, казки, оповідки.

Першу свою книгу збирачі фольклору випустили у 1812 році, назвали її «Дитячі і сімейні казки», другий том вийшов у 1815 р. Збірник згодом стане відомим як «Казки Грімса», з відомими історіями: «Білосніжка», «Гензель і Гретел», «Золотий гусак», «Маленька Червона Шапочка» і «Попелюшка». А у 1826 році з’явилася збірка «Ірландські народні казки».

Герої цих казок — ремісники, солдати, селяни — сміливо вступають у боротьбу з драконами, лютими велетнями, відьмами, злими царями і завжди виявляються більш розумними, спритними та відважними, ніж їх противники. І доля завжди винагороджує просту дівчину, нелюбиму пасербицю або пастуха за те, що вони добрі, чесні і працелюбні. Герої казок братів Грімм висміюють людські вади: лінь, жадібність, заздрість, скупість, боягузтво, хвастощі.

Тепер у місті Кассель, в музеї братів Грімм, зібрані всі їх казки. Вони переведені на сто шістдесят мов світу. А у 2005 році казки братів Грімм увійшли до міжнародного реєстру ЮНЕСКО під грифом «Пам’ять світу».

Але в історію літератури брати Вільгельм та Якоб Грімм увійшли перш за все як основоположники германістики – науки про німецьку мову та літературу. Саме вони є авторами «Німецької граматики» у чотирьох томах і багатотомного «Словника німецької мови», якими й досі послуговуються у різних навчальних закладах Німеччини.

Діяльність братів Грімм – Вільгельма і Якоба – величезна і різнобічна, охоплювала багато, здавалося б, чужих одна одній областей – скандинавську міфологію та історію права, збирання творів німецького фольклору та складання історичного словника німецької мови, і багато, багато іншого.

                                         

 

Герстнер Г. Братья Гримм / Г. Герстнер ; пер. с нем. Е.Шеншина. — М. : Мол. гвардия, 1980. — 271с.

Сказки братьев Гримм известны всему миру. Но это лиш часть в поистине огромном и разнообразном творческом наследии братьев Гримм: они с успіхом занимались грамматикой германських языков, мифологией и историей права. Ониявляются крупнейшими затоками неметкого фольклора. А знаменитый «Словарь неметкого языка» — фундаментальная работа братьев Гримм — и поныне не потерял свого значения.

 

Скурла Г. Братья Гримм : Очерк жизни и творчества / Г. Скурла ; Предисл. А.Гугнина. — Пер. с нем. — М. : Радуга, 1989. — 302с.

Братья Якоб Гримм (1785-1863) и Вильгельм Гримм (1786-1859) сыграли выдающуюся роль в развитии немецкой литературы, изучении народного творчества, стали родоначальниками сравнительно-исторического метода в языкознании. Собранные ими народне сказки вошли в круг чтения многих стран и принесли им мировую славу.

Герберт Скурла написал содержательную, интересную книгу о жизненном и творческом пути братьев Гримм.

 

Гримм братья // Энциклопедический словарь. Т.18 (IХа). Гравилат- Давенант / Под. ред. проф. И.Е. Андреевского. В 82-х томах. — С.Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон, 1893. — 974с. — С. 732-734.

Самая крупная дореволюционная русская универсальная энциклопедия, выпущенная акционерным издательским обществом «Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон». Состоит из 86 томов (82 основных и 4 дополнительных), выходивших в течение 1890-1907 годов.