До Дня Незалежності України

135 років тому побачила світ книга Ю.Бачинського «Ukraina Irredenta»

      «УКРАЇНА IRRЕDЕNTA» («Уярмлена Україна») — одна з найважливіших праць, написана 1893. Вперше вийшла в світ 1895 у, як 6-та книжка «Універсальної бібліотеки», виданої Д. Лук’яновичем; 2-ге видання (у новій редакції) з’явилося також у Львові у 1899; 3-тє (з обширною) — 1924 у Берліні (Німеччина).

      В ній Юліан Бачинський першим в українській  суспільно-політичній думці на основі марксистського аналізу суспільно-економічних відносин, як австрійської, так і російської частин України заявив про необхідність політичної незалежності українського народу в єдиній соборній державі. Політична самостійність України, вважав він, є необхідною умовою її економічного і культурного розвитку, «можливості її існування». Автор зазначав, що боротьба за самостійність України не стосується виключно українців, а є справою всіх націй, які заселяють їхню етнічну територію. «Спільний інтерес, — підкреслював Бачинський, — зукраїнщить їх, змусить їх усіх стати українськими патріотами». На його переконання, майбутня самостійна Україна має охоплювати всі етнічні українськи землі, незважаючи на державні кордони, що їх тоді розділяли. «Вільна, велика, політично самостійна Україна — одна, нероздільна, від Сяну до Кавказу!» — такий лейтмотив усієї праці.

      «УКРАЇНА IRRЕDЕNTA» викликала значний інтерес у суспільно-політичних. У пресі з’явилося чимало відгуків і рецензій, автори яких по-різному оцінювали творчий доробок Юліана Бачинського. Глибокий його аналіз у статті під однойменною назвою («Ukraina irredenta»), опублікованій у часописі «Житє і слово» у 1895. Висловивши молодому автору критичні зауваження, він відзначив його талант і підкреслив, що в історії еволюції української національної свідомості праця Ю. Бачинського «певно займе видне місце».

Юліан Бачинський — визначний український громадсько-політичний і

державний діяч, науковець, публіцист