До Всесвітнього дня книги та авторського права Книжкові рідкості з фондів бібліотеки НУЧК імені Т.Г. Шевченка: «Україна – козацька держава: Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах»

    У цьому році виповнюється 20 років з моменту публікації  книги «Україна – козацька держава».  Відразу видання стало раритетним і тільки за півроку отримало 5 гран-прі та чимало відзнак на книжкових виставках у Києві, Одесі, Львові, Москві, Франкфурті-на-Майні, Бухаресті.
   Ідейний задум видання «Україна — козацька держава» втілювався шляхом фотофіксацій та зібрання величезного масиву предметів матеріальної культури козацької доби, розпорошених не лише по Україні, а й по всьому світу. Для реалізації ідеї необхідно також було відшукати, описати і зафіксувати місця козацьких поховань та історичних битв, взяти на облік пам’ятки архітектури, знайти і графічно змоделювати ілюстративний ряд, розкрити суть українського козацтва, підкресливши демократичність Козацької держави на тлі європейських монархій, показати її здобутки у різних сферах, соціально-політичного і культурного життя України. Адже саме в той час великого розмаху набула наука, освіта, храмове будівництво, образотворче і декоративно-прикладне мистецтво, книгодрукування, народна творчість. Зібраний і систематизований у такій значній кількості ілюстрований ряд пам’яток козацької історії разом з науковими дослідженнями вчених дає змогу всьому світові уявити розвиток та піднесення Козацької держави — України, глибше ознайомитися з історичними постатями та історико-культурними процесами Гетьманщини і Запоріжжя.
   До видання увійшло 5175 фотосвітлин, із них 535 фотоілюстрацій портретів гетьманів, кошових отаманів, козацької старшини та їхніх родин, 167 портретів історичних осіб козацької доби, церковних і культурно-освітніх діячів, письменників і вченим, воєвод і князів, імператорів і королів, понад 100 оригінальних портретів кобзарів і лірників. Практично всі портрети сфотографовані із стародавнього першоджерела. Сфотографовано і описано 453 одиниці холодної, вогнепальної зброї та військового спорядження, до видання увійшли практично всі 42 клейноди — булави, пірначі та келепи гетьманів і козацької старшини, що зберігаються в музеях України і за кордоном. Зібрана майже вся колекція народних картин «Козак Мамай» — 105 полотен і малюнків, 41 одиниця народних музичних інструментів — кобза, бандура, торбан і ліра. Сфотографовані і описані 187 стародруків і рукописів. Описано понад 380 одиниць золотарства та 50 виробів церковного шитва, із них 105 виробів — це вклади гетьманів, старшини та козаків до православних храмів і монастирів. Сфотографовано 160 православних храмів і 28 монастирів, побудованих, в добу козацького правління і завдяки ктиторству гетьманів і козацької старшини. Зафотофіксовано понад 100 козацьких могил та місць колишніх поховань.
   Підготовка до видання тривала майже 6 років. Укладач книги Недяк Володимир Володимирович зібрав величезний ілюстративний матеріал з різних музеїв, сховищ і приватних колекцій, згуртувавши навколо проекту понад 60 вчених. Було досліджено тисячі предметів матеріальної культури козацтва. Проведено фотозйомки в музеях України, Польщі а також приватних колекціях. За обсягом і повнотою досліджень видання є унікальним і неповторним. Його можна розглядати як унікальну енциклопедію українського козацтва, в період XVI-XVIII ст.

Україна — козацька держава : ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / авт.-упор. В. Недяк. Київ : Емма, 2004. 1216 с.