До Всеукраїнського дня бібліотек: «Книжкові рідкості з фондів НБ НУЧК імені Т.Г. Шевченка» Книга: «Отечественная война и русское общество: юбилейное издание. 1812-1912» 1911.

   Одне з найвідоміших «ювілейних» видань, підготовлених Товариством І.Д. Ситіна, було видано до 100-річниці Вітчизняної війни 1812 року та узагальнило знання вітчизняної історичної науки про найдраматичнішу з усіх воєн, що вела Російська імперія дотепер. До роботи над створенням цього розкішного видання долучились найвідоміші вчені: О.К. Дживелегов, М.П. Міхневич, В.І. Пічета, М.В. Довнар-Запольський та інші. Семитомник чудово проілюстровано, образотворчі матеріали надали провідні музеї і публічні бібліотеки того часу, ряд приватних зібрань історичних пам’яток і художніх картин. У повному обсязі розміщена наполеонівська серія картин В.В. Верещагіна. Ілюстрації доповнюють і роз’яснюють текст та представлені майже на кожній сторінці. Портрети і картини виконані в техніках автотипії і геліогравюри. Кожен том у чорній коленкоровій палітурці, тиснення золотою фарбою на передній кришці та корінці. Форзаци з паперу абстрактного малюнку. У фонді Наукової бібліотеки зберігаються всі сім томів цього видання.
   Одним із авторів статей до семитомника був уродженець Чернігова – Олексій Макарович Васютинський (1877-1947), історик і  педагог. Ріс у сім’ї дійсного статського радника, який очолював інспекцію духовних училищ Північної Малоросії. Навчався у Чернігівській гімназії, закінчив історико-філологічний факультет Московського університету, приймав участь у революційному русі. Займався викладанням, і протягом багатьох років не залишав занять наукою. Відрізнявся широким колом наукових інтересів у діапазоні: від історії Стародавнього Сходу до історії Франції нового часу, в тому числі наполеонівської імперії. Володів більш ніж двадцятьма іноземними мовами. Спільно з О.К. Дживелеговим у 1912 році склав тритомник мемуарних свідчень іноземців про події 1812 року. Книга «Французы в России 1812 г.: По воспоминаниям современников-иностранцев. Часть 3», також зберігається у фонді НБ. У радянські часи Васютинський О.М. писав статті для першої Великої радянської енциклопедії (1926-1947), у журналі «Історик-марксист» друкував рецензії, статті, огляди іноземних періодичних видань. З моменту заснування у 1930-му році Московського бібліотечного інституту, працював професором на кафедрі загальної історії.