Галицько-Волинський літопис. Текстологія

   Галицько-Волинський літопис. Текстологія — це результат багаторічного проекту текстологічного обстеження визначної пам’ятки літописання ХІІІ ст.. — Галицько-Волинського літопису, що здійснювався протягом 2014-2019 років Центром досліджень з історії Київської Русі Інституту історії України НАН України. У вересні 2014-го Центром започатковано Літописний семінар, завданням якого було системне «повільне прочитання» тексту Галицько-Волинського літопису.
   Методичне прочитання й пофрагментне тлумачне коментування її тексту з’ясовує й обґрунтовує основні віхи в історії пам’ятки: походження нинішньої структури тексту; етапи його формування та їх послідовність; хронологію «редакторських епізодів»; приурочення різних фрагментів тексту до певних «редакторських епізодів»; джерела тексту. Книга містить дослідження, систематичний коментар, словопокажчики до тексту Галицько-Волинського літопису (за найстарішим Іпатіївським списком), а також бібліографічний покажчик праць про Галицько-Волинський літопис.
   Загалом книга містить матеріали для дослідження Галицько-Волинського літопису й дає кожному, хто звертатиметься до нього, інструментарій для розуміння природи тексту, інтерпретації змісту та з’ясування статусу зазначеного літопису як історичного джерела.

 

 

 

Галицько-Волинський літопис: текстологія / За ред. О. П. Толочка. НАН України. Інститут історії України. Київ : Академперіодика, 2020. 929 с.