Краєзнавчі мініатюри

   240 років потому  (1780)  було споруджено Будинок архієпископа у Чернігові.
   Прекрасну трійцю споруд Борисоглібського монастиря, що збереглися до наших часів, завершує зведений 1780 року в стилі класицизму будинок архієпископа. Після передачі будинку під губернські «присутственные места» протягом 1802—1804 років він був реконструйований за проєктом знаменитого чернігівського архітектора Антона Карташевського. Зокрема, на місці ґанку збудовано шестиколонний портик іонічного ордеру, увінчаний трикутним фронтоном.
   У приміщенні свого часу містилася друкарня і редакція газети «Черниговские губернские ведомости».
   Під час Другої світової війни будівлю було значно пошкоджено бомбардування. У 1945-1950 роках її відновили. Наразі ця споруда є одним із корпусів державного архіву Чернігівської області. Тут зберігається понад 10 тисяч фондових одиниць, понад 1,8 мільйони особистих справ періоду XVII – початку ХХI століть, історичні кіно-, фото-, і відеодокументи. Найдавнішими є гетьманські універсали та папери XVII століття з печатками Чернігівської і Малоросійської полкових канцелярій.