Краєзнавчі мініатюри

   Василь Єгорович Варзар – вчений-економіст і статистик, основоположник промислової статистики.
   Народився В.Є. Варзар 29 грудня 1851 року у м. Любліні (Польща) в родині підпоручика російської армії Георгія Олексійовича Варзара, родом з Херсона. Освіту він здобував у Чернігівській гімназії, яку закінчив у 1869 р., Київському університеті св. Володимира, де слухав лекції відомого економіста М.Х. Бунге, майбутнього міністра фінансів та Голови Комітету міністрів Російської імперії, і Петербурзькому технологічному інституті. У студентські роки був пов’язаний з революційними народниками. Автор широко відомої  брошури «Хитра механіка» (1874) про антинародну суть податкової політики царського уряду. 
   Після закінчення інституту у 1874 році В.Є. Варзару, за сімейними обставинами, довелося поїхати «на батьківщину в Чернігів». В.Є. Варзар придбав хутір Уборок біля с. Виблі Чернігівського повіту, який надавав йому майновий ценз для участі у виборах до органів земського самоврядування.
   7 лютого 1876 року при губернській земській управі було відкрито статистичне відділення, до складу якого увійшли В.Є. Варзар, П.П. Червінський, а згодом і О.О. Русов. Співробітникам відділення було поставлено завдання — під керівництвом члена управи М.О. Константиновича скласти програми для статистико-економічного вивчення Чернігівської губернії, а потім зібрати матеріали для оцінки сільського господарства та нерухомих маєтностей для об’єктивного розподілу земських повинностей. Складені Василем Єгоровичем програми для дослідження промислів і для опису і оцінки міського нерухомого майна залишаються зразковими і до теперішнього часу. Саме В.Є. Варзара вважають засновником промислової статистики.
   Після закриття чернігівського статистичного бюро протягом 1878-1886 рр. В.Є. Варзар працював дільничним мировим суддею Чернігівського округу, потім — керував Чернігівським повітовим земством з 1886 по 1892 рр. Під його керівництвом повітове земство розширило мережу шкіл, покращило медичне обслуговування населення, розпочало осушення боліт, тощо.
   Василь Єгорович був відомим діячем Чернігівського міського самоврядування. З 1879 по 1893 рр. він обирався гласним Чернігівської міської думи і працював у ній на громадських засадах. Коли Чернігівське губернське земське зібрання у 1881 р. відновило статистичне відділення, В.Є. Варзар у відділенні не працював, але на громадських засадах консультував статистиків.
   В.Є. Варзар був причетним до багатьох культурних і просвітніх проєктів. Він був у складі чернігівської інтелігенції, з ініціативи якої була заснована місцева громадська бібліотека. У 1878 та 1880 рр. В.Є. Варзар обирався до складу правління бібліотеки.
Він приймав участь у створенні  Чернігівського аматорського музично-драматичного гуртка, разом з іншими представниками місцевої інтелігенції.
   З 1894–1917 працював у Міністерстві фінансів, Міністерстві торгівлі й промисловості, опікувався статистичними дослідженнями усієї промисловості Російської імперії. За ініціативою і під керівництвом Варзара були вироблені два перших в Росії статистичних обстеження (фактично — переписи) російської промисловості в 1900 і 1908 рр.
   За радянських часів В.Є. Варзар працював у Центральному відділі статистики ВРНГ та викладав статистику в Московському державному університеті. У 1927 р. він вийшов на пенсію і незабаром перебрався до Ленінграда, де продовжував займатися науковою роботою. Помер В.Є. Варзар 27 вересня 1940 р.,похований на Богословському кладовищі Ленінграда.
   Отже, В.Є. Варзар – один із засновників Чернігівської земської статистичної служби – відіграв помітну роль у активізації земського і громадсько-політичного життя губернії.

Варзар Василь Єгорович