Краєзнавчі мініатюри: Чернігівське губернське статистичне бюро

   140 років тому (1876) розпочало свою діяльність Чернігівське губернське статистичне бюро.
   У другій половині ХІХ ст. в Російській імперії було запроваджено низку реформ, і зокрема земську. Це привело до утворення земських установ в нашому краї. Земства займалися питаннями розвитку економіки, забезпечення населення продовольством, утримання в належному стані шляхів сполучення, розвитку народної освіти, медицини, ветеринарії. Для здійснення оподаткування земству необхідна була інформація про господарський та суспільно-економічний розвиток губернії. З цією метою при Чернігівській губернській земській управі було відкрито у лютому 1876 року статистичне відділення. Земства долучали до роботи у статистичних бюро місцеву інтелігенцію. Так у Чернігові, на службу були запрошені місцеві діячі: інженер–технолог Василь Варзар і агроном Петро Червінський. Згодом до них приєднались Олександр Русов, та Олександр Шлікевич. Кожен з них залишив яскравий слід в історії статистики.
   Олександра Олександровича Русова по праву вважають “батьком української земської статистики”, за понад 30 років своєї діяльності у галузі земської статистики він зробив надзвичайно важливий внесок у її розвиток.
   Складені Василем Єгоровичем Варзаром програми для дослідження промислів, для опису і оцінки міського нерухомого майна залишаються зразковими і до теперішнього часу.
   Петро Петрович Червінський, спільно зі своїми найближчими співробітниками, виробив і ввів у практику особливий тип місцевих статистико-економічних досліджень. Тип цей згодом був прийнятий за зразок земствами кількох губерній і застосовувався в практиці під ім’ям «чернігівського» типу земської статистики.
   Шлікевич Олександр Полікарпович першим розробив і застосував «комбінаційні» статистичні таблиці і цім збагатив теоретичну статистику.
   Діяльність відділення розпочалась зі складання програм, які передбачали всебічне статистико-економічне вивчення краю. Потім статистичне бюро розпочало опис повітів, який тривав до 1883 року. Підсумком проведеної роботи стало видання 15 томів (за кількістю повітів губернії) “Материалов для оценки земельных угодий Черниговской губернии”. 
   Вцілому слід сказати, що статистичні роботи Чернігівського земства 70–80-х рр. XIX ст. мали прогресивний характер.

 

Чернігівське земське статистичне відділення