Краєзнавчі мініатюри. Перший директор Чернігівського учительського

   Серед діячів народної освіти початку 20 ст. на Чернігівщині одне з почесних місць належить першому директору Чернігівського  учительського інституту , педагогу і методисту Олексію Павловичу Фльорову. Він народився 1866 року у с. Янівка Глухівського повіту Чернігівської губернії у родині священика.
   У 1875 р. Олексій вступив до Новгород-Сіверської гімназії, з 1884 до 1888 рр. навчався у Петербурзькому історико-філологічному інституті й отримав спеціальність викладача словесності та російської мови.  Викладав російську мову, словесність і педагогіку у різних навчальних закладах. Водночас займався науковою діяльністю, писав статті, співробітничав з науково-педагогічними журналами.
   У 1889 році 23-річний Олексій Фльоров стає членом історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті, його обирають головою педагогічного відділу, редактором «Педагогічного збірника».
   Всього за дореволюційний час світ побачили понад дві сотні робіт видатного педагога, присвячених розвитку російської мови, народної освіти, викладанню педагогіки, тощо.
   У 1916 році Олексія Фльорова направляють до Чернігова з метою створення учительського інституту. Він став його першим директором. Це був складний період становлення новозаснованого закладу. Не було власного приміщення, не вистачало коштів, йшла Перша світова війна. Але навіть у цих складних умовах Олексій Павлович постійно турбувався про добробут викладачів і студентів.
   Завдяки зусиллям Фльорова помітно зросла матеріальна база закладу, з’явилось власне приміщення, вдвічі збільшився книжковий фонд бібліотеки.  
   А через сім років Народний комісаріат просвіти в Харкові запросив Олексія Павловича очолити відділ шкільної освіти. Однак через релігійні переконання, яких Фльоров не приховував, призначення не відбулося. Олексій Павлович залишився у Чернігові без роботи, а згодом і без пенсії. Жив у нестатках, проте не припиняв наукової діяльності, проводив групові заняття удома, в класах. Статті, які він надсилав у журнали, з різних причин поверталися.
   У роки Другої світової війни у Фльорових згорів будинок, бібліотека, рукописи. Проте злидні і голод не зламали вченого. Велике значення він надавав справі виховання, прищеплення дитині любові до читання художньої літератури, відстоював класику у філології.
Переживши дві революції, дві Світові війни, два голодомори, Олексій Павлович самовіддано працював для своєї Вітчизни, для свого народу, для розвитку і процвітання народної школи, педагогічної науки.
   На честь вченого у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка раз на два роки проводяться «Фльорівські читання».
   В місті Чернігові на честь Фльорова О. П. названа вулиця.

Олексій Павлович Фльоров