Послідовник Котляревського, попередник Шевченка:

22 лютого — 215 років від дня народження Левка Івановича Боровиковського, українського поета, фольклориста, етнографа.

   Левко Іванович Боровиковський – один з перших представників української романтичної поезії, працював у жанрах романтичної лірики, літературної балади, байки-гуморески, автор відомої балади «Маруся».  Твір позначений яскравим українським колоритом, у якому знайшло відображення романтичне почуття загадки, тривоги, співвіднесене з небуденним переживанням дійсності. У низці баладних творів («Молодиця», «Чарівниця», «Розставання» та ін.).
   Л.І. Боровиковський, розкриваючи тему кохання, використав і майстерно переосмислив фольклорні мотиви. У баладах «Козак», «Палій», «Бандурист», «Ледащо», «Черноморець», змальовуючи козацькі часи, автор виявив нахил до ідеалізації старовини, як славетної доби сильних духом героїчних особистостей, протиставивши її сучасному станові занепаду національного життя. Л. Боровиковський у деяких творах звертався до розкриття психолого-особистосних мотивів («Журба»), змалювавши переживання героєм туги за батьківщиною, самотності, сирітства. 
   У поезіях цього автора знайшли висвітлення знакові для всього українського романтизму образи – героя козака та співця-бандуриста, який уславлює давні часи й водночас оплакує утрату колишньої слави.

 

Левко Іванович Боровиковський