175 років від дня народження Федора Івановича Успенського 

19 лютого — 175 років від дня народження Федора Івановича Успенського (1845–1928), українського та російського історика, археолога, візантиніста, слов’янознавця, джерелознавця
      Федір Іванович Успенський – видатний візантолог, історик і філолог другої половини XIX – початку XX ст., професор Новоросійського університету, директор заснованого ним Російського археологічного інституту в Константинополі, голова Російського Палестинського товариства і дійсний член Російської академії наук.
     Ф.І. Успенський проклав нові шляхи у вивченні Візантії та південнослов’янських країн. Він автор актуального і сьогодні, багатотомного дослідження «Історія Візантійської імперії», інших книг, нарисів і багатьох статей. Особливе місце в його працях займають виконані ним із залученням знайдених стародавніх рукописних документальних джерел дослідження таких актуальних питань з історії Візантії, як соціально-економічні відносини, фемний устрій, освіченість і слов’яно-візантійські взаємини. 
      Колекція рідкісних видань Наукової бібліотеки має 2-х томне видання «История Византийской империи» видавництва Брокгауз-Ефрон [1913].

Федір Іванович Успенський — український та російський історик