Веніамін Кордт – організатор бібліотечної справи

      19 лютого — 160 років від дня народження Кордта Веніаміна Олександровича – українського історика, джерелознавця, архівіста, бібліографа,
фахівця у галузі історії географії, картографії.
      Кордт Веніамін Олександрович (Христофор Йоганн Веніамін, 1860 р., м. Дерпт (тепер Тарту, Естонія) – 1934, м. Київ) – український історик, бібліограф, засновник історичної картографії України, архівіст. У 1883 р. закінчив юридичний факультет Дерптського університету. У 1888 р. отримав звання кандидата дипломатії.
      Вивчав В. О. Кордт російську історію, як знавець німецької, данської, шведської, голландської та української мов, він працював в архівах багатьох країн, де зберігається значна кількість раритетів, пов’язаних з історією Росії та України XVI–XVIII ст.
      У 1894 р. В.О. Кордт переїздить у Київ та займає посаду бібліотекаря, а фактично завідувача бібліотеки університету Св. Володимира, в якій працював наступні 35 років до її приєднання 1928 р. до Всенародної бібліотеки України (тепер Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського). Під час наукового відрядження до Німеччини у 1909 р. вивчав архітектуру бібліотечних будівель. За його планом, на зразок Геттінгенської університетської бібліотеки, було побудовано приміщення бібліотеки Університету св. Володимира (нині – приміщення спеціалізованих та історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В.І Вернадського).
     Протягом 1918–1924 років був професором бібліотекознавства Київського археологічного інституту; інструктором академічних та державних бібліотек секції Губнаросвіти в Києві. У 1920-х р. викладав у вищих навчальних закладах м. Києва. У 1915–1916 рр. В. Кордт керував евакуацією до Саратова і поверненням до Києва бібліотечного фонду Університету. Паралельно займав посаду завідувача Київським центральним архівом давніх актів, співпрацював з Київською археографічною комісією та Історичним товариством Нестора-літописця.
     Веніамін Олександрович – автор 35 наукових праць, у тому числі бібліографічних. В. Кордт – один із організаторів Всенародної бібліотеки України (ВБУ) та розробників «Закону про утворення Фонду Національної Бібліотеки Української Держави» (1918). Запропонував основні засади її діяльності: систему розміщення книжок за галузями наук, створення систематичного й алфавітного каталогів, об’єднаного каталогу всіх наукових бібліотек України тощо. Першочерговим завданням вважав створення повної колекції книг і брошур, надрукованих українською мовою, на основі якої можна створити повну бібліографію українського друку.
     В. Кордт зробив великий внесок у справу вивчення вітчизняної картографії. Він одним із перших в Україні розробив методику і почав досліджувати старі карти Росії й України. Основні праці вченого: «Материалы к истории русской картографии» Т. 1–2 (1899–1910); «Матеріяли до історії картографії України» (1931), «Чужоземні подорожі по Східній Европі до 1700 р.» (1926); «Матеріяли з Стокгольмського державного архіву до історії України другої пол. XVII – поч. XVIII ст.» (1930). Археографічно опрацював і видав документи про П. Орлика й А. Войнаровського за архівами Гамбурга, Гааги, Копенгагена, Берліна, Дрездена. Опрацював донесення шведських послів у Москві про події в Україні у другій половині XVII ст., документи Стокгольмського державного архіву до історії України другої половини XVII  – початку XVIII, матеріали до історії картографії України.

 

 

Солонська, Н. Вініамін Кордт — організатор бібліотечної справи / Н. Солонська // Вісник книжкової палати. — 2010. — № 11. — С. 32-34.