До історії розвитку театру у Чернігові

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Чернігівська область / ред. В.Г. Кремень [та ін.]; редкол. тому: М.О. Носко [та ін.]. Київ : Знання України, 2012. 420 с.
Запропонована монографія — чергова в серії книг, присвячених комплексному аналізу вищої педагогічної освіти і науки в Україні в розрізі областей. Характерні риси педагогічної освіти Чернігівської області висвітлюються на тлі історії розвитку краю. Послідовно розкрито багатство інтелектуально-культурного потенціалу краю в єдності науки і культури. Простежено історичний розвиток педагогічної освіти Сіверщині. Дослідження завершується аналізом сучасних проблем і перспектив подальшого розвитку педагогічної освіти і науки в Чернігівський області.

 

 

 

Зайчик Л. Т. Чернігівський український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка. Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. 2-ге вид. Т. 12 :Фітогормони — Ь. Київ : Голов. ред. УРЕ, 1985. с.293

Українська радянська енциклопедія — багатотомна універсальна українська енциклопедія, перша республіканська енциклопедія в СРСР.

 

 

 

 

Чернігівський український музично-драматичний театр.  Чернігівщина :енциклопедичний довідник / ред. А.В.Кудрицького. Київ : Укр. Рад. Енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1990. 1006 с. с. 920

Енциклопедичний довідник містить понад 3700 статей, присвячени хнайважливішим подіям багатовікової історії Чернігівщини, її містам і селам, історичним і сучасним адміністративним районам краю, природі. У книзі вміщено багато довідок про міські вулиці, пам’ятки архітектури, археології, писемної культури, меморіальні об’єкти, великі підприємства та різні установи. Широко подано інформацію про відомих осіб, життя і діяльність яких були тісно пов’язані з Чернігівщиною. Подібне видання підготовлено вперше.
 

Острянко А., Аскерова Л. Чернігів у XIX — на початку XX ст. формування міського середовища.  Краєзнавство : наук. журн. Київ, 2012. № 3(80). С. 5-19

У статті досліджено формування міського середовища Чернігова у 19- на початку 20 ст., зокрема проаналізовано становлення інфраструктури міста, формування вуличної мережі, освоєння міського простору, охарактеризовано зрушення у соціокультурній сфері.

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Коваленко О., Болва Л. Чернігівський мемуарист Вячеслав Пухтинський та його спадщина. Сіверянський архів : зб. наук. пр. / редкол. В.О. Дятлов [та ін.]. Чернігів, 2009. Вип. 3. С. 72-79.

Стаття містить життєпис незаслужено забутого педагога-гуманітарія В. К. Пухтинського (1888-1980), я також публікацію розділу його спогадів про старий Чернігів.

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Коваленко О. Зі спогадів Марії  Чорносвитової про старий Чернігів (друга половина XIX — початок XX ст.). Сіверянський літопис. 2014. № 1-3. С. 49-60.

Статтю присвячено спогадам М. В. Чорносвитової про старийЧернігів. Вони містять цікаві факти й спостереження, які суттєво доповнюють наші уявлення про повсякденне життя мешканців Чернігова у другійполовині ХІХ – на початку ХХ ст.

 

 

 

 

Зіневич Л.В. Чернігівські громадівці в боротьбі за українську мову та розширення сфер українського мово вжитку. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 75. Другі Кулишеві читання з філософії етнокультури / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2010. 204 с. (Серія: Філософські науки).

У статті розглядається діяльність Чернігівської громади у 50-60-х роках ХІХ ст. щодо відстоювання прав на існування та функціонування української мови, впровадження її у навчальні заклади, видання україномовної періодики, навчальної та художньої літератури.

 

 

Глібов Л. Про «Чернігівський листок в 1867 р. Про аматорські вистави в Чернігові».Твори : у 2 т. К., 1974. Т. 2. 1974. С. 262-264, 283, 285, 441

В книзі вміщені  драматичні твори, статті, фейлетони, театральні рецензії, листи.

 

 

 

 

Мар’яненко І. О. Минуле українського театру : зустрічі, творча праця. Київ : Мистецтво, 1953. 184 с.

Книга присвячена історії розвитку театрального мистецтва України на при кінці 19 – на початку 20 ст. У змісті: М. Л. Кропивницький та йоготеатр ; М. П. Старицький ; Театр О. З. Суслова ; М. К. Заньковецька ; Театр М. К. Садовського в Києві ; Робота з П. К. Саксаганським у «Товаристві українських акторів» ; І. К. Карпенко-Карий (Тобілевич)

 

 

 

Саксаганский П. К. Из прошлого украинского театра. Москва-Ленинград : Искусство, 1938. 165с. : ил. + портр.

Мемуарне видання «Из прошлого украинского театра» Панаса Карповича Саксаганського – видатного українського актора, режисера, педагога, одного з найяскравіших представників українського театру кінця 19 – початку 20 століття, оповідає і красномовно свідчить про непростий шлях становлення та розвитку професійного українського театру.

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

І.Л.Шраг : док. і матеріали: зб. / упор.: В.М.Шевченко, та ін. Чернігів, 1997. 166с. С. 53, 55.

Ця книга перше і унікальне видання, яке присвячено життю і діяльності відомого чернігівського адвоката і громадського діяча І. Л. Шрага, що містить найбільш повне і ґрунтовне досліджене зібрання творів, публікацій І. Л. Шрага, листи та відгуки сучасників.