До Міжнародного дня рідної мови. Книжкові рідкості з фондів НБ: «Серія «Пам’ятки української мови»

     «ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»   — серія публікацій староукраїнських текстів 14-19 століть, що її здійснював Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, тепер Інститут української мови НАН України з метою збереження джерельної бази для досліджень. Книги цієї серії виходили у Києві з 1961 року. Тексти видаються за спеціальними «Правилами видання пам’яток писаних на українській мові та церковнослов’янській редакції» В. Нісимчука.
     Серед «Пам’яток української мови»: актові документи та грамоти, художня література, публіцистична та полемічна література, наукова література та інше. Шкірне видання супроводжується вступним археографічним та лінгвістичним дослідженнями. Подаються словники давніх та малозрозумілих лексем, списки скорочень, указачі власних та географічних назв, ілюстрації. Рукописні тексти публікуються у транслітерації, друковані тексти, як факсимільні видіння.
     Опубліковані томи: «Лексикон словенороський» Памва Берінді (1961), «Лексіс» Лаврентія Зізанія. «Синоніма словеноросська» (1964), «Українські грамоти ХУ ст.» (1965), «Актова книга Житомирського міського уряду кінця ХУІ ст.» (1965), «Словник української мови» П. Білецького-Носенка (1966), «Граматика слов’янська» Івана Ужевича (1970), «Вірші. Приповісті посполиті» Кліментія Зіновієва (1971), «Лексикон латинський» Єпіфанія Славинецького та «Лексикон славено-латинський» (1974), «Ділова і народно розмовна мова ХУІІІ ст. Матеріали сотенних канцелярій та ратуш Лівобережної України” (1976), “Граматика” Мелетія Смотрицького (1979), “Граматика словенська” Лаврентія Зізанія (1980), “Ділова мова Волині та Наддніпрянщини XVII ст.: Зб. актових документів» (1981),
«Лікарські та господарські порадники ХУІІІ ст.» (1984), «Ключ розуміння» Йоанікія Галятовського (1985), «Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст.: Зб. актових документів» (1986), «Приватні листи XVIII ст.» (1987), «Книга Київського підкоморського суду (1584 – 1644)» (1991), «Волинські грамоти» (1995).
     Далі буде…

Пам’ятки української мови