До Всеукраїнського дня бібліотек: «Книжкові рідкості з фондів НБ НУЧК імені Т.Г. Шевченка»

Книга: «Живописная Россія. Отечество наше въ его земельномъ, историческомъ, племенномъ, экономическомъ и бытовомъ значеныи» 1881

   Своєрідною ілюстрованою енциклопедією дореволюційної Росії можна вважати багатотомне видання кінця ХІХ ст. «Живописная Россія. Отечество наше въ его земельномъ, историческомъ, племенномъ, экономическомъ и бытовомъ значеныи», за редакцією віце-голови Російського географічного товариства Петра Семенова, видане товариством М.Й. Вольфа протягом 1881-1901рр. Один з найдорощих видавничих проєктів дореволюційної Росії.
   За відгуками сучасників багатотомник вже тоді був не тільки «…художнім зображенням всієї Російської імперії у всій її історичній, етнографічній та культурній різноманітності», але й «..визначною пам’яткою друкарського та ксилографічного (ксилографія — гравюра на дереві) мистецтва». Певна частина освіченої спільноти вже тоді виявила неабияку зацікавленість цим виданням. У бібліотечних звітах за 1904-1912 рр. багатотомник значився у списках книг, найбільш активно уживаних абонентами.
   У фондах НБ зберігаються 12 із 19 книг видання.
   Кожний примірник, оправлений у коленкорову (коленкор – бавовна) палітурку червоного кольору, прикрашену поглибленим барвистим тисненням (чорною фарбою та золотом). На споді верхньої палітурної кришки вказано: «Издание тов. М.О. Вольфа», по краях – орнаментальний геометричний малюнок, у центрі – двоглавий орел, що сидить на гілках дуба та тримає у кігтях розгорнутий донизу стяг з написом «Живописная Россія». Художнє оформлення всіх титульних елементів виконав художник Микола Семеновича Самокіш (1860-1944) – російський та радянський художник-баталіст, педагог, який народився у м. Ніжині, Чернігівської губернії. Працював у анімалістичному жанрі (зображення тварин) та книжковій графіці.
   У «Живописной Россіи» подані ілюстровані описи всіх регіонів Російської імперії, відомості про природні умови, сільське господарство, промисловість, побут і звичаї населення, про історію та тодішній стан найбільших міст та населених пунктів імперії.
   5-й том цього видання, який складається з 2-х частин, присвячений українським землям. Кожна частина містить серію нарисів, присвячених різним регіонам і періодам української історії: від найдавніших часів до кінця 19 ст. Видання добре ілюстроване, зокрема у 5-му томі опубліковано понад 500 ілюстрацій та низка карт. Авторами нарисів у 5-му томі «Живописной Россіи» були російські та українські вчені й публіцисти:
   Я.Абрамов, М.Александрович, К.Березин, Г.Богров, В.Борисов, С.Давидович, Є.Карнович, П.Куліш, В.Майнов, С.Максимов, Є.Марков,
   Д.Мордовець (Мордовцев), П.Полевой, І.Попов, Д.Самоквасов та ін. Вступні статті до всіх томів «Живописной Россіи» підготував Петро Семенов.