Краєзнавчі мініатюри: 105 років від дня відкриття Чернігівського учительського інституту

   У ХІХ ст. мережа навчальних закладів у Чернігівській губернії швидко зростала, кваліфікованих педагогів відчутно бракувало, і в другій половині ХІХ ст. у Чернігові було зроблено спробу розгорнути їх цілеспрямовану підготовку. Впродовж 1871-1878 р.р. і після тривалої перерви з 1914 р. у місті, окрім духовної, діяла і учительська семінарія. Однак вони не могли повністю задовольнити потреби регіону у педагогічних кадрах, отож у 1916 р. у Чернігові було відкрито учительський інститут. Директором інституту було призначено О.П. Фльорова.
   У дореволюційному Чернігові для інституту не знайшлося ні приміщення, ні потрібних асигнувань, тому довелося в приватної особи зняти в оренду 6 кімнат, де розмістилися квартира директора, канцелярія, кімната для занять. До вступу в інститут було подано 65 заяв, на екзамен з’явились 45 чоловік, випробування витримали 29, зараховано – 22 вихованців. Інститут розпочав своє існування як навчальний заклад для чоловіків. В основному це були діти селян, міщан та козаків. Заняття в інституті почалися 22 вересня 1916 року. Не було  ще ні навчального обладнання, ні належних посібників. Бібліотека інституту налічувала лише 415 книг. Не було гуртожитку. Перший рік інститут існував як середній  спеціальний навчальний заклад. Духовну семінарію, яка у пореволюційні часи втратила будь-які перспективи, у 1919 р. було закрито. Але частина її викладачів та вихованців знайшла собі місце в учительському інституті, який, до того ж, успадкував багатющу семінарську бібліотеку і облаштувався у навчальному містечку, що належало духовній семінарії.
   За більш ніж 100 років Чернігівський учительський інститут зазнав чимало реорганізацій: змінювалася  назва закладу, у зв’язку зі змінами у системі педагогічної освіти; мінялися керівники.
   Нині Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка – це провідний заклад четвертого рівня акредитації, у складі якого: Навчально-науковий інститут історії та соціокультурних дисциплін імені О.М. Лазаревського, Навчально-науковий інститут психології та соціальної роботи, факультети: дошкільної та початкової освіти і мистецтва, технологічний, природничо-математичний, фізичного виховання, філологічний.

Чернігівський учительський інститут