Книжкові рідкості з фондів НБ: «Чернігівські губернські відомості» — 185 років»

    У 1837 році було оприлюднено закон про обов’язкове видання при усіх губернських правліннях «Губернских ведомостей», які мали складатися з офіційної та неофіційної частин. Закон чітко визначав їх зміст, регламентував коло питань, які дозволялося висвітлювати в газеті. У неофіційній частині могли друкуватися місцеві новини, відомості про розвиток сільського господарства, промисловості й торгівлі, а також історичні матеріали. З 1838 року «Губернские ведомости» почали регулярно видаватися в Чернігівській губернії.   
    Газета «Черниговские губернские ведомости» вперше вийшла у січні 1838 року, і видавалась до 1918 року.
    Газета складалася з двох частин: перша – «часть официальная» і друга «Прибавление к «Черниговским губернским ведомостям». Відповідав за випуск газети сам губернатор. Губернатор призначав головного редактора, цензорами призначалися викладачі Чернігівської чоловічої гімназії.
     Газета спочатку виходила на 4 сторінках. З кожним роком «Черниговские губернские ведомости» збагачувалися як на інформаційний, так і регіональний матеріал. У офіційній частині друкували укази, розпорядження центральних і місцевих властей, а в неофіційній – літературні твори, фольклорні та етнографічні матеріали, статті з історії, географії, народної освіти, сільського господарства, статистичні матеріали тощо.
   У газеті публікувалися історики, фольклористи й етнографи, письменники: Олександр Лазаревський, Опанас Маркович, Микола Маркевича, Дмитро Самоквасов, Петро Єфіменко, Григорій Милорадович, Микола Білозерський, Пантелеймон Куліш, Дмитро Грембецький, Степан Ніс, Іван Кулжинський. На її сторінках уперше побачили світ чимало байок і ліричних поезій Леоніда Глібова, вірші Миколи Вербицького і Анатоля Свидницького.
    У 50-х роках ХІХ ст. покращується поліграфічне видання газети. Її передплата за рік у 1855 р. становила: на сірому папері 3 руб.25 коп., на білому папері – 4 руб. сріблом. У1896 р., коли газета виходила щодня, річна передплата коштувала 6 руб. 20 коп., її свіжі номери можна було придбати і вроздріб безпосередньо у друкарні та в чернігівських книгарнях Якубовича і Данюшевского.
    У колекції НБ зберігаються кілька номерів «Черниговских губернских ведомостей» за 1851 та 1863 роки.

Чернігівські губернські відомості