Книжкові рідкості з фондів НБ: «Знаменитій «Кременецькій граматиці» — 385 років»

    Кінець ХVІ – перша половина ХVІІ століть в історії української культури й мови ознаменований небувалим піднесенням наук, шкільництва, мистецтва. Освічені українці розуміли роль ученості в суспільстві, намагалися дати належну освіту своїм дітям. Від другої половини ХVІ ст. в Україні започатковуються братства, засновуються академії та школи. Для потреб навчання потрібні були підручники.
    Велика за обсягом «Граматика» М. Смотрицького з численними додатковими поясненнями призначалася насамперед для викладачів словенороської мови і студентів шкіл вищого типу. Для учнів шкіл початкового й середнього типу потрібний був стислий підручник, у якому б викладалися лише основи церковнослов’янської мови. Такий підручник під назвою «Грамматіки, или Писменница языка Словен(ъ)скагω тщателемъ въкратцЂиздана в(ъ) КремАнци Року ах̃ли̃» (тобто 1638) з’явився майже через двадцять років після виходу книги М. Смотрицького.
    Кременець довгий час славився як центр освіти, науки й культури. У історичному контексті книгодрукуванню належить значне місце. Як відомо, ще в 17 ст. в Кременці короткий час працювала друкарня. Її діяльність пов’язана із заснуванням у 1633 р. православного братства. Зусиллям активних діячів братства Лаврентія Древінського, Данила Малинського, Опанаса Пузини та ін. у 1636 р. було відкрито школу, друкарню, шпиталь і філію Київської Могилянської академії.
    “Граматику” Крем’янецьке Богоявленське братство видало не випадково, її відсутність відчувався в усіх братських школах Волині й в Україні. Тому поява “Граматики” була важливою подією насамперед в освітній діяльності церковних братств. За нею навчались кілька поколінь учнів братських шкіл, і вона показала світові красу й багатство тогочасної української мови. Важлива “Граматика” і як пам’ятка мистецтва українського друкарства. На титульному аркуші зображення колон, обплетених гронами та листям винограду; зверху — події Богоявлення, яке дало назву  братству та монастирю; знизу — плетива з геометричного та рослинного орнаментів. Викликають зацікавлення ініціальні букви, заставки, кінцівки.
    Після граматики Мелетія Смотрицького, яка вийшла в 1619 р. у Вільно, кременецька «Грамматика» один із найстаріших мовних підручників в Україні. На відзначення 350-річчя виходу «Грамматики» на будинку колишнього братства встановлено меморіальну дошку,  також у 2018 році, було видано її фототипічне видання (до цього не перевидавалось).
    Кременецька «Грамматика» нині стала рідкістю. Відомо лише 6 примірників цієї книжки. В Україні  примірники посібника зберігаються у Національному музеї ім. Шептицького та Національній бібліотеці України ім. Вернадського.