КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА – ПЕРША КОНСТИТУЦІЯ У СВІТІ

 
5 квітня (за ст. стилем) 1710 року гетьманом Пилипом Орликом були підписані «Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» — символ козацької державності та демократії. Це був один з перших у Європі правових актів, який закладав основи республіканської форми правління. Ідеї та системи стримувань та противаг між гілками влади, передбачені документом, стали основою для багатьох європейських демократій, зокрема й демократичного устрою сучасної України.
Цей документ з’явився на 77 років раніше за американський «Основний Закон» і на 81 рік раніше за польську Конституцію.
У 2020 одній з перших у Європі конституції виповнюється 310 років.
Часто ми забуваємо, що ми, українці, є європейською нацією, яка завжди тягнулася у своєму розвитку на Захід, хоча доля іноді розпоряджалася інакше. А тому ця нація нерідко була здатна народити політика західного типу, якій міг би провести свою націю до Європи не через «вікно», а широким шляхом сучасного прогресу.
В славетному ряду таких людей, поряд з Мазепою та Хмельницьким, стоїть гетьман Пилип Орлик, автор першого у світі конституційного твору. Це був один із найвидатніших діячів ХУІІ-ХУІІІ ст., (самовідданий український патріот), який все життя присвятив боротьбі за незалежність України. Він народився 1672 року на Віленщині, вчився в Києво-Могилянській колегії. З 1702 (за іншими джерелами — з 1706) року — генеральний писар, і, як вважається, стає найближчим помічником гетьмана Івана Мазепи.
Він належав до ново формації Мазепиних соратників, не зв’язаний з родовою старшиною (крім шлюбу з дочкою Полтавського полковника Герцика) і усім був зобов’язаний своїм здібностям та гетьманській ласці. Довгий час він єдиний був втаємничений в політичні плани Мазепи й залишився вірним йому до його смерті.
«Пакти й конституції законів вольностей Війська Запорозького», написані гетьманом Війська Запорозького Пилипом Орликом та його соратниками  
Г. Герциком, А. Войнаровським, були прийняті 5 квітня 1710 р. у Бендерах, і є першою європейською конституцією в сучасному її розумінні. Вона була написана під значним впливом ідей західноєвропейського парламентаризму, закладала головні принципи республіканської форми правління та демократичного політичного ладу.
Щодо історії створення цього визначного документа та його практичного застосування існують неоднозначні погляди та висновки вчених-істориків.
Але ми повинні знати все, що було в історії доброго та поганого, славетного та ганебного, реального та нездійсненного, бо тільки тоді будемо точно знати хто ми, куди ми йдемо та чого прагнемо.
І обов’язково в книзі судеб українського народу однією і найславетніших і найсумніших сторінок буде спроба гетьмана Орлика дати своєму народу не світле майбутнє, а світле сьогодення, і зробити це не на крові, а цивілізованим шляхом демократії та закону, загальної злагоди та добробуту.

 

Гетьман Пилип Орлик і його Конституція