Краєзнавчі мініатюри

     120 років тому (1900) створено Чернігівське єпархіальне сховище старожитностей.
   На зламі ХІХ-ХХ ст. у історико-краєзнавчому русі на Чернігівщині сформувався церковний напрям. Об’єднаними зусиллями церковних істориків і краєзнавців було створено Чернігівське єпархіальне древлесховище та церковну-археологічну комісію при ньому. Рішення про його створення Чернігівська духовна консисторія ухвалила в червні 1900 року, але підготовчі роботи затягнулися, і статут музею було затверджено в жовтні 1906 року. Але у зв’язку з відсутністю приміщення свою діяльність музей розпочав лише у наступному 1907році. Спочатку Єпархіальне древлесховище отримало лише тимчасовий притулок у стінах Чернігівської Духовної Семінарії, де для нього була відведена лише одна кімната, яка не могла забезпечити гідних умов для зберігання музейної колекції.
   У Ч.є.с.с. було поступово зосереджено унікальне зібрання рукописних книг і стародруків, документів з церковних та монастирських архівів, старовинних ікон, церковне вбрання і начиння, портрети церковних діячів. Найцінніші пам’ятки експонувалися на виставці з нагоди 14-го Археологічного з’їзду в Чернігові (1908). 1908 і 1916 роках було видано два випуски «Сборника Черниговского епархиального древлехранилища», що містили опис деяких колекцій, інформаційні повідомлення, наукові розвідки.
    У вересні 1911 році місто готувалось до візиту імператора Миколи ІІ. Співробітники церковно-археологічної комісії брали участь у виданні книги під назвою  «Картини церковной жизні Черніговской єпархії із 9-вєковой єя історії». Фотографічний і фактичний матеріал цього видання являє собою сьогодні важливе історичне джерело. Наукова бібліотека має у своєму фонді таку унікальну книгу.
   І ось нарешті, у 1912 році, древлесховищу була надана окрема простора кімната на третьому поверсі зведеного будинку Миколаївського Єпархіального братства (зараз обласна філармонія).
   Розвиток діяльності древлесховища припинила Перша Світова війна. Єпархіальний будинок передали для обладнання військового шпиталю, а музейна колекція пролежала у коробках до 1921 року.
     На основі зібрання Ч.є.с.с. було створено Музей культів, який  у 1925 році увійшов до складу Чернігівського державного музею.