Краєзнавчі мініатюри. МУЗЕЄЗНАВЕЦЬ ТА КРАЄЗНАВЕЦЬ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ СТАРОВИНИ

   Добровольський Петро Михайлович (1871–1910) — український архівіст, чернігівський краєзнавець, управитель Чернігівської губернської архівної комісії.
   Серед дослідників минувшини Чернігівщини кінця ХIХ-початку ХХ ст. виділяється несправедливо призабута постать Петра Михайловича Добровольського. Він народився 16 січня 1871 р.  у сім’ї диякона в с. Яриловичі Городнянського повіту (зараз Ріпкинський район). Навчався у Чернігівському духовному училищі, а потім у семінарії, яку закінчив у 1894 р. Спочатку став псаломщиком Чернігівської Іллінської церкви, потім – вчителем церковноприходської школи. Працював у Чернігівському повітовому земстві, Чернігівському сирітському притулку, служив у конторі Чернігівської губернської лікарні, Чернігівській духовній консисторії, Чернігівській міській думі.
   Саме під час роботи у консисторії Петро Михайлович зацікавився минулим рідного краю і особливо історією церкви. Вже в 1898 році на сторінках «Черниговских епархиальных известий» друкуються  матеріали за його підписом. Він дослідив розписи Спаського собору, Єлецького монастиря, залишки Юр’євої божниці в Острі та інші пам’ятки.
   У1889 році Петро Михайлович обраний членом Чернігівської губернської вченої архівної комісії, а у вересні 1902р. став керуючим справами (вченим секретарем) цієї установи. Займаючи цю посаду він започаткував систематизацію документів і налагодив комплектування архіву, підготував і видав каталог музею комісії (1905 р.). В місцевих періодичних виданнях опублікував ряд праць присвячених церковним діячам таким як: Феодосій Углицький, Дмитрій Ростовський, та ін.
   У 1902 р. представляв Чернігівську архівну комісію на ХІІ Всеросійському археологічному з’їзді у Харкові. Участь у роботі з’їзду розширила його науковий кругозір, дозволила ознайомитись з методами та прийомами археологічних досліджень. Добровольський також приймав участь у ХIII Всеросійському археологічному з’їзді (Катеринослав, нині м. Дніпропетровськ, 1905),  був членом наради представників губернських архівних комісій у С.-Петербургському археологічному інституті (1908).
Яскравою сторінкою життя та діяльності Петра Михайловича став період підготовки та проведення ХIV Всеросійського археологічного з’їзду в Чернігові у 1908 році. За його редакцією підготовлені та видані «Труды черниговского предварительного комитета по устройству XIV Археологического съезда» (1908) та «Каталог выставки при XVI Археологическом съезде» (1908). По закінченні з’їзду значну частину експонатів виставки було подаровано місту. За активної участі П. Добровольського Чернігівська міська дума вирішила створити зі своїх колекцій історичний музей у пам’ять 1000-ліття першої літописної згадки про місто. Реорганізацію експозиції музею було закінчено восени 1909р.
   П.М. Добровольський був автором десятків праць з архівознавства, історії, етнографії. Під редакцією П.М. Добровольського вийшли 4,5, 6 та 7 випуски «Трудов Черниговской губернской архивной комиссии».
   Не зважаючи на те, що Добровольський активно і ґрунтовно займався місцевою історією він встигав приділяти увагу і законодавчим ініціативам в Чернігівській міській Думі.
   Життя Добровольського обірвалось рано. 21 серпня 1910 він помер на дачі в селі Подусівка і був похований біля Воскресенської церкви. Але ім’я його пам’ятають і шанують всі, хто вивчає історію Чернігово-Сіверщини.

Петро Добровольський