Краєзнавчі мініатюри: «Він відкривав минуле заради майбуття»

    ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ КОВАЛЕНКО (10.04.1954-24.10.2016) – відомий історик, археолог, краєзнавець та педагог, все своє життя присвятив вивченню, збереженню та популяризації історичних знань про Чернігів та Чернігівщину.
    Він народився 10 квітня 1954 р. у м. Семенівці Чернігівської обл. З 1962 року постійно мешкав у Чернігові, навчався у СШ № 16 та СШ № 6. Ще в шкільні роки Володимир захопився історією, а зустріч з членами міської спелеоархеологічної секції дозволила йому познайомитись з археологією, яка стала улюбленою справою на все життя.
    У 1972–1976 рр. навчався на історичному факультеті ЧДПІ ім. Т.Г. Шевченка, після закінчення — працював старшим науковим співробітником у відділі охорони пам’ятників історії та культури Чернігівського історичного музею. Під час навчання в інституті продовжував активно займатись археологією і вже 1973 року розпочав самостійні обстеження пам’яток Чернігівщини, а також брав участь в роботах експедицій Інституту археології АН УРСР на Чернігівщині, Сумщині та Канівщині. Саме в цей період визначилось коло інтересів Володимира Петровича – давньоруські міста Чернігіво-Сіверщини. З його ініціативи у 1981 р. було створено сектор охорони та вивчення археологічних пам’яток, який він очолював до 1986 р. Після закінчення аспірантури в Інституті археології НАН України у 1983 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Походження літописних міст Чернігово-Сіверської землі» (науковий керівник — П.П. Толочко).
    У 1986-2011 рр. завідував кафедрою історії та археології України ЧНПУ. Заслужений працівник освіти України, талановитий викладач, організатор і провідник, В.П. Коваленко підготував кілька поколінь учнів та студентів. Свій досвід залюбки передавав молодшому поколінню. Де б не працював В. П. Коваленко, він згуртовував довкола себе археологів і активізував польові дослідження.
     Загалом В.П. Коваленко значною мірою прислужився створенню у ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка регіональної археологічної школи. Спектр наукових інтересів В.П. Коваленка був дуже широкий. Його цікавили питання давньоруської та ранньомодерної історії, археології, нумізматики, архітектури, релігії, мистецтва, військової справи.
    Керував археологічними експедиціями у Чернігові, Новгороді-Сіверському, Любечі та інших стародавніх містах Чернігово-Сіверщини, відкрив і обстежив понад 500 археологічних пам’яток Подесення. Автор 554 академічних і науково-популярних публікацій та співавтор кількох колективних монографій з історії та матеріальної культури Київської Русі й козацької держави. Брав участь у численних наукових міжнародних конференціях в Україні, білорусі, Литві, Польщі, Румунії, Німеччині, Франції, Італії, Швеції та інших європейських країнах.
    Статті В. Коваленка з історико-археологічних досліджень Батурина та його критика сучасних російських фальсифікаторів Батуринської трагедії українською і англійською мовами знайшли широке визнання серед науковців та громадськости. Вони оприлюднені в авторитетних академічних журналах, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій та інтернетних виданнях України, Італії, Канади і США.
    Наукова бібліотека має біобібліографічний покажчик «Володимир Петрович Коваленко» з серії «Наукова спадщина викладачів ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка». Він містить відомості про науковий та методичний доробок знаного дослідника археологічної спадщини Північного Лівобережжя — Володимира Петровича Коваленка.