«Художник з розумом і почуттям …»

      Олександр Олексійович Агін (1817 —1875) — російський художник, який з 1853 року жив у Києві, де викладав малювання у Кадетському корпусі (1853—1864 рр.). В останні роки життя працював вчителем малювання у сім’ї поміщика В. Тарновського в Качанівці Чернігівської губернії, де й помер.
      Відомий як блискучий рисувальник, здебільшого ілюстрував книги та різні видання, вважається засновником російської жанрової ілюстрації.
      Найзначнішою роботою Агіна є малюнки до «Мертвих душ» М. В. Гоголя. До 1846 року він створив 100 малюнків, з них в 1846 році були надруковані тільки 72 аркуші (в 18-ти окремих зошитах, по 4 листи в кожному). Повністю альбом був виданий тільки в 1892 р. під назвою «Сто малюнків до поеми М. В. Гоголя «Мертві душі» (2000 прим.). В тому ж році вийшли ще два видання (по 20 000 прим.), під назвою «Сто чотири малюнки до поеми М. В. Гоголя «Мертві душі».
      Слава прийшла до О. Агіна тільки у ХХ ст., коли «Мертві душі» М. Гоголя почали видаватися з малюнками художника. Він з усією силою великого таланту показав у своїх ілюстраціях насамперед сатиричний зміст геніальної поеми і з великою майстерністю втілив образи головних героїв «Мертвих душ» — Чичикова, Собакевича, Плюшкіна, Ноздрева та інших. Від малюнка до малюнка розкриває Агін все нові і нові негативні риси в характері героїв поеми, послідовно показуючи їх соціальну сутність. Наприклад, цикл малюнків, які відтворюють у різних стадіях знамениту сцену розмови Чичикова з Собакевичем. Художня виразність і переконливість цих образів настільки велика, що вони в свідомості читачів злилися з поемою, стали невіддільні від неї.
      У фондах Наукової бібліотеки зберігається примірник «Мертвих душ» М.Гоголя 1968 року видання, ілюстрований малюнками О. Агіна.

Агін Олександр Олексійович