Краєзнавчі мініатюри: 125 років з часу утворення Чернігівської губернської архівної комісії

   Ще наприкінці XIX ст. у Чернігові були сконцентровані значні архівні багатства. З метою налагодження архівної справи в нашій губернії 1896 році започаткувала роботу Чернігівська вчена архівна комісія. До її роботи долучились відомі історики, краєзнавці, фахівці-архівісти, такі як: Г. Милорадович, П. Добровольський, П. Дорошенко, М. Могилянський, В. Модзалевський, В. Шугаєвський, А. Верзилов, Я. Жданович та багато інших.
   Спеціальних асигнувань комісія не мала й утримувалась на кошти, що надходили від пожертв приватних осіб – аматорів старожитностей. Епізодичну підтримку надавали земські установи. Крім архівної діяльності, члени комісії займалися археологією, етнографією, історією, виданням документальних матеріалів. Організаційною формою роботи комісії було проведення засідань, на яких обговорювалися поточні питання, заслуховувалися реферати й наукові доповіді, які друкувалися в «Трудах Черниговской губернской архивной комиссии» (бібліотека має кілька примірників цього збірника).
   Умови, в яких довелося працювати тодішнім ентузіастам архівної справи, були надзвичайно складними, але їм вдалося зробити чимало. Чернігівська губернська архівна комісія проіснувала до 1919 року і була одним з найбільш помітних наукових центрів в Україні.

Труды Черниговской губернской архивной комиссии